جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


بخش دوم مصاحبه با صادق حاجی زاده   صادق حاجی زاده ، متولد 27/1/1372 ،ساکن کاشان  و دانشجو معماری خالق عناوین معروفی در ویندوز اعم از جملک و…..