جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


باور کنید در این دوره و زمان که تنبلی در ما نهادینه شده، گاهی پاک‌کردن شیشه عینکمان هم با دشواری و نق‌زدن همراه می‌شود! از آنجا که عده ای مشکل تنبلی ما را درک می‌کنند و در تلاش برای راحتی هر چه بیشتر ما هستند دست به تولید یک دستگاه تمیزکننده عینک زده‌اند.    

دستگاه‌ فول‌ اتوماتیک تمیزکننده عینک

باور کنید در این دوره و زمان که تنبلی در ما نهادینه شده، گاهی پاک‌کردن شیشه عینکمان هم با دشواری و نق‌زدن همراه می‌شود! از آنجا که عده ای مشکل تنبلی ما را درک می‌کنند و در تلاش برای راحتی هر چه بیشتر ما هستند دست به تولید یک دستگاه تمیزکننده عینک زده‌اند.

 

dastgahe tamiz konande eynak

 

ادامه مطلب