جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


مهندسان یک شرکت امریکایی اجاق جدیدی ابداع کرده‌اند که پاک بوده و از حرارت، نیروی برق تولید می‌کند.