جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شرکت نرم‌افزاری Red Hat گزارش مالی مربوط به آخرین فصل از سال مالی جاری خود را منتشر کرد و نشان داد که در این دوره زمانی سه ماهه وضعیت آن تغییر چندانی نکرده است.

گزارش مالی Red Hat

شرکت نرم‌افزاری Red Hat گزارش مالی مربوط به آخرین فصل از سال مالی جاری خود را منتشر کرد و نشان داد که در این دوره زمانی سه ماهه وضعیت آن تغییر چندانی نکرده است.

گزارش مالی  Red Hat

ادامه مطلب