جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


رویدادهای بزرگ و کوچک اجتماعی یکی از سریع ترین و آسان ترین راه های فریب کاربران اینترنت برای کلاهبرداری از آن هاست. در عین حال، کاربران “فیس بوک” قربانیان اصلی این نوع حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی هستند.

کلاهبرداریهای فیسبوکی

رویدادهای بزرگ و کوچک اجتماعی یکی از سریع ترین و آسان ترین راه های فریب کاربران اینترنت برای کلاهبرداری از آن هاست. در عین حال، کاربران “فیس بوک” قربانیان اصلی این نوع حملات مبتنی بر مهندسی اجتماعی هستند.

کلاهبرداریهای فیسبوکی

ادامه مطلب

1