جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


کشور ژاپن با تصویب قوانین جدید، به جمع اولین بازارهایی اضافه شده که استفاده از آینه‌‌های سنتی را در خودروها کنار گذاشته‌ و به‌کارگیری سیستم‌های مانیتورینگ را جایگزین راهکارهای قدیمی کرده است.

قانون تردد خودروهای بدون آینه

کشور ژاپن با تصویب قوانین جدید، به جمع اولین بازارهایی اضافه شده که استفاده از آینه‌‌های سنتی را در خودروها کنار گذاشته‌ و به‌کارگیری سیستم‌های مانیتورینگ را جایگزین راهکارهای قدیمی کرده است.

قانون تردد خودروهای بدون آینه

ادامه مطلب

1