جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


یک راکت H-IIA روز پنجشنبه صبح از مرکز فضایی تانیگاشیما در جنوب ژاپن پرتاب شد که ماهواره‌ی Michibiki شماره ۲ را حمل می‌کرد و سپس آن را در مدار رها کرد.

1