جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


پلیس دالاس از روبات خنثی گر بمب برای کشتن عامل تیراندازی این شهر استفاده کرد. در تیراندازی شهر دالاس آمریکا که منجر به کشته شدن ۵ پلیس و زخمی شدن ۷ نیروی پلیس دیگر شد، سرانجام پلیس این شهر برای کشتن عامل اصلی این تیراندازی ها ناگزیر به روبات متوسل شد.

روبات تیر انداز

پلیس دالاس از روبات خنثی گر بمب برای کشتن عامل تیراندازی این شهر استفاده کرد.

روبات تیر انداز

در تیراندازی شهر دالاس آمریکا که منجر به کشته شدن ۵ پلیس و زخمی شدن ۷ نیروی پلیس دیگر شد، سرانجام پلیس این شهر برای کشتن عامل اصلی این تیراندازی ها ناگزیر به روبات متوسل شد.

ادامه مطلب

1