جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


براساس آخرین رده بندی Forbes از شرکت ها، اپل با وجود پسرفت های عمیقی که در کسب سرمایه بیشتر داشته توانسته تا باز هم در رتبه اول ظاهر شود. از سال 2003 به بعد، اپل در هر سال شاهد افزایش درآمد بخش های مختلف خود بوده اما این روند طی سه ماه پیشین توقف یافت. […]

اپل، باز هم ارزشمندترین کمپانی جهان

براساس آخرین رده بندی Forbes از شرکت ها، اپل با وجود پسرفت های عمیقی که در کسب سرمایه بیشتر داشته توانسته تا باز هم در رتبه اول ظاهر شود. از سال 2003 به بعد، اپل در هر سال شاهد افزایش درآمد بخش های مختلف خود بوده اما این روند طی سه ماه پیشین توقف یافت. با این حال، اپل هنوز هم ارزشمندترین برند دنیا محسوب می شود.

اپل، باز هم ارزشمندترین کمپانی جهان

ادامه مطلب

1