جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


شبکه حمل و نقل ریلی در شهر نیویورک این روزها شاهد اجرای پروژه ای برای تجهیز و بازسازی است. این تغییرات شامل بهبود ظاهر ایستگاه ها و قطارها، و همچنین بازنگری و اصلاح در شیوه های نورپردازی ،مسیریابی و طراحی داخلی واگن ها می شود و مرحله نهایی آن تا سال 2020 به پایان می […]

اینترنت رایگان در متروی نیویورک

شبکه حمل و نقل ریلی در شهر نیویورک این روزها شاهد اجرای پروژه ای برای تجهیز و بازسازی است. این تغییرات شامل بهبود ظاهر ایستگاه ها و قطارها، و همچنین بازنگری و اصلاح در شیوه های نورپردازی ،مسیریابی و طراحی داخلی واگن ها می شود و مرحله نهایی آن تا سال 2020 به پایان می رسد.

اینترنت رایگان در متروی نیویورک

ادامه مطلب

1