جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


در زندگی روزمره گاهی به افرادی بر می‌خوریم که این دو واژه را به جای هم به کار می‌برند و ما به عنوان شنونده متوجه منظور آنها می‌شویم، اما آیا واقعا تفاوتی بین آپدیت و آپگرید وجود ندارد؟

تفاوت آپگرید و آپدیت

در زندگی روزمره گاهی به افرادی بر می‌خوریم که این دو واژه را به جای هم به کار می‌برند و ما به عنوان شنونده متوجه منظور آنها می‌شویم، اما آیا واقعا تفاوتی بین آپدیت و آپگرید وجود ندارد؟

تفاوت آپگرید و آپدیت

ادامه مطلب