جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


روبات پیشرفته ای که برای اطفای حریق در کشتی ها ساخته شده به زودی می تواند مانند انسان دویده و سرعت عمل بیشتری داشته باشد. وقوع آتش سوزی در یک کشتی می تواند خطرات زیادی برای سرنشینان آن و همچنین بخش‌های فنی به همراه داشته باشد. از این رو چندی پیش از روبات‌انسان نمایی رونمایی […]

آپدیت روبات آتش‌نشان SAFFiR

روبات پیشرفته ای که برای اطفای حریق در کشتی ها ساخته شده به زودی می تواند مانند انسان دویده و سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

آپدیت روبات آتش‌نشان SAFFiR

وقوع آتش سوزی در یک کشتی می تواند خطرات زیادی برای سرنشینان آن و همچنین بخش‌های فنی به همراه داشته باشد. از این رو چندی پیش از روبات‌انسان نمایی رونمایی شد که صرفا برای شناسایی و اطفای حریق در کشتی ها و سایر سیستم های آبی مشابه طراحی شده است.

ادامه مطلب