جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


به جرات می‌توان گفت که ارزش اصلی هر کامپیوتری به اطلاعات ذخیره شده روی آن است. این اطلاعات ممکن است فایل‌هایی باشند که همیشه در حال تغییرند یا تصاویر و فیلم‌های باارزشی که برای همیشه می‌خواهیم آنها را در جای امنی نگهداری کنیم.

بهترین راه Backup گرفتن

به جرات می‌توان گفت که ارزش اصلی هر کامپیوتری به اطلاعات ذخیره شده روی آن است. این اطلاعات ممکن است فایل‌هایی باشند که همیشه در حال تغییرند یا تصاویر و فیلم‌های باارزشی که برای همیشه می‌خواهیم آنها را در جای امنی نگهداری کنیم.

بهترین راه Backup گرفتن

ادامه مطلب