جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


حتماً بارها شنیده اید که صحبت کردن با گیاهان در طول روز، منجر به تسریع و بهبود فرآیند رشد آن ها خواهد شد. اگر این گفته در ابتدا به عنوان خرافات تصور می شد، اما علم ثابت کرد که این چنین نیست و گیاهان هم می توانند تحت تاثیر رفتارهای ما انسان ها قرار گیرند. […]

گیاهان سخنگو

حتماً بارها شنیده اید که صحبت کردن با گیاهان در طول روز، منجر به تسریع و بهبود فرآیند رشد آن ها خواهد شد. اگر این گفته در ابتدا به عنوان خرافات تصور می شد، اما علم ثابت کرد که این چنین نیست و گیاهان هم می توانند تحت تاثیر رفتارهای ما انسان ها قرار گیرند.

گیاهان سخنگو

حتی محققان ثابت کردند که گیاهان با بروز واکنش نسبت به آن چه که در اطرفشان می گذرد، در واقع در حال صحبت کردن با ما هستند. اما آیا این یافته های محققان می تواند راهی را پیش روی ما بگذارد که روزی بتوانیم با گیاهانی که در اطراف خود می بینیم، صحبت کنیم؟

ادامه مطلب