جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


بسیاری از کاربران محصولات اندرویدی تصور می‌کنند پس از “factory reset” ( بازگشت به تنظیمات کارخانه)   تمام اطلاعات روی گوشی یا دستگاه‌شان پاک می‌شود و به خصوص در هنگام فروش یا دادن دستگاه به دیگری با اینکار خیال خود را راحت می‌کنند که اطلاعات حذف شده‌شان دیگر قابل بازیابی نیست. این اما تصوری اشتباه […]

رمزگذاری قبل از فروش گوشی

بسیاری از کاربران محصولات اندرویدی تصور می‌کنند پس از “factory reset” ( بازگشت به تنظیمات کارخانه)   تمام اطلاعات روی گوشی یا دستگاه‌شان پاک می‌شود و به خصوص در هنگام فروش یا دادن دستگاه به دیگری با اینکار خیال خود را راحت می‌کنند که اطلاعات حذف شده‌شان دیگر قابل بازیابی نیست. این اما تصوری اشتباه است.

رمزگذاری قبل از فروش گوشی

ادامه مطلب