جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


به نظر می‌رسد که کاربران اینترنت در آمریکا به‌تدریج در حال فراموش کردن اینترنت‌های خانگی بوده و به سوی اینترنت همراه مهاجرت می‌کنند. با ظهور تلفن‌های همراه هوشمند و امکانات مناسب آنها برای استفاده از خدمات وب، بسیاری از کاربران حجم بالایی از مصرف اینترنت خود را به‌واسطه این دستگاه‌ها انجام می‌دهند.

آمریکایی ها و اینترنت همراه

به نظر می‌رسد که کاربران اینترنت در آمریکا به‌تدریج در حال فراموش کردن اینترنت‌های خانگی بوده و به سوی اینترنت همراه مهاجرت می‌کنند.

آمریکایی ها و اینترنت همراهبا ظهور تلفن‌های همراه هوشمند و امکانات مناسب آنها برای استفاده از خدمات وب، بسیاری از کاربران حجم بالایی از مصرف اینترنت خود را به‌واسطه این دستگاه‌ها انجام می‌دهند.

ادامه مطلب