جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب مهندسی نرم افزار عنوان کتاب: مهندسی نرم افزار نویسنده:  روگراس.پرسمن مترجم: عین اله جعفرنژاد قمی – ابراهیم عامل محرابی ناشر: انتشارات دانش نگار

کتاب مهندسی نرم افزار

معرفی کتاب مهندسی نرم افزار

 کتاب مهندسی نرم افزار

عنوان کتاب: مهندسی نرم افزار

نویسنده:  روگراس.پرسمن

مترجم: عین اله جعفرنژاد قمی – ابراهیم عامل محرابی

ناشر: انتشارات دانش نگار

ادامه مطلب