جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


معرفی کتاب راهنمای سریع Office 2010 این کتاب به همراه یک حلقه DVD ارائه میگردد نام کتاب:  راهنمای سریع Office 2010 نویسنده: محمد علی بهرامیان – زهرا بهرامیان – الهام مقاره عابد ناشر:آتی نگر – انیستیتو ایز ایران

کتاب راهنمای سریع Office 2010

معرفی کتاب راهنمای سریع Office 2010

این کتاب به همراه یک حلقه DVD ارائه میگردد

کتاب راهنمای سریع Office 2010

نام کتاب:  راهنمای سریع Office 2010

نویسنده: محمد علی بهرامیان – زهرا بهرامیان – الهام مقاره عابد

ناشر:آتی نگر – انیستیتو ایز ایران

ادامه مطلب