جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


با بکارگیری ماهی تابه هوشمند، دیگر غذا نمی سوزد و ته نمی گیرد. یک شرکت آمریکایی ماهی تابه هوشمندی را با نام Pantelligent  تولید کرده که با متصل شدن به گوشی هوشمند می توان سرخ کردن غذا را به گونه ای انجام داد که سوختن در کار نباشد.

ماهیتابه هوشمند

با بکارگیری ماهی تابه هوشمند، دیگر غذا نمی سوزد و ته نمی گیرد.

ماهیتابه هوشمند

یک شرکت آمریکایی ماهی تابه هوشمندی را با نام Pantelligent  تولید کرده که با متصل شدن به گوشی هوشمند می توان سرخ کردن غذا را به گونه ای انجام داد که سوختن در کار نباشد.

ادامه مطلب