جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


می‌گویند فراقمندی می‌تواند از آدم‌های بی‌احساس هم شاعر بسازد؛ گوشه‌ای از یک نغمه، بویی گذرا و جمله‌ای اتفاقی که یاد گذشته را زنده کند. واکمن را یادتان هست؟ همان دستگاه ضبط و پخش نوار که انقلابی در صنعت موسیقی به پا کرد. هر جا که می‌رفتیم کسانی را می‌دیدیم که آن را به سگک کمربند […]

فناوری هایی که آمدند و رفتند

می‌گویند فراقمندی می‌تواند از آدم‌های بی‌احساس هم شاعر بسازد؛ گوشه‌ای از یک نغمه، بویی گذرا و جمله‌ای اتفاقی که یاد گذشته را زنده کند.
واکمن را یادتان هست؟ همان دستگاه ضبط و پخش نوار که انقلابی در صنعت موسیقی به پا کرد. هر جا که می‌رفتیم کسانی را می‌دیدیم که آن را به سگک کمربند وصل کرده‌اند و گوشی مخصوص آن را روی سر زده‌اند.
از این نوع فناوری‌های از بین رفته در گذر زمان زیاد دیده‌ایم. بد نیست به چندتایی از آنها که در سال‌های اخیر آمده‌اند و رفته‌اند نگاهی بیندازیم.

 فناوری هایی که آمدند و رفتند

 

ادامه مطلب