جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


راکت اینترنت یک شرکت آلمانی است که مالکیت استارتاپ‌های متعددی را در چند کشور جهان در اختیار دارد. این شرکت استارت‌آپ‌هایی را راه‌اندازی می‌کند که با الگوبرداری از نمونه‌هایی که پیش از این در حوزه تکنولوژی (به ویژه در بازار آمریکا)  به موفقیت رسیده‌اند. به همین دلیل این شرکت را کپی کننده استارتاپ‌های موفق می‌نامند.

آشنایی با راکت اینترنت

راکت اینترنت یک شرکت آلمانی است که مالکیت استارتاپ‌های متعددی را در چند کشور جهان در اختیار دارد. این شرکت استارت‌آپ‌هایی را راه‌اندازی می‌کند که با الگوبرداری از نمونه‌هایی که پیش از این در حوزه تکنولوژی (به ویژه در بازار آمریکا)  به موفقیت رسیده‌اند. به همین دلیل این شرکت را کپی کننده استارتاپ‌های موفق می‌نامند.

آشنایی با راکت اینترنت

ادامه مطلب