جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


یک محقق ایرانی موفق به طراحی اپلیکیشنی با عنوان «درختبان» شد که می تواند ریشه کن شدن یا شکسته شدن درختان را با دقت ۸۷ درصد پیش بینی کند. این اپلیکیشن می تواند با دریافت اطلاعات مکانی و مشخصات ظاهری درخت و همچنین اتصال به ایستگاههای هواشناسی ((سینوپتیک) دمای هوا، وزش باد، برف)، آن را […]

با اپلیکشن درختبان آشنا شوید

یک محقق ایرانی موفق به طراحی اپلیکیشنی با عنوان «درختبان» شد که می تواند ریشه کن شدن یا شکسته شدن درختان را با دقت ۸۷ درصد پیش بینی کند.

با اپلیکشن درختبان آشنا شوید

این اپلیکیشن می تواند با دریافت اطلاعات مکانی و مشخصات ظاهری درخت و همچنین اتصال به ایستگاههای هواشناسی ((سینوپتیک) دمای هوا، وزش باد، برف)، آن را مورد بررسی قرار دهد و شکستن یا ریشه کن شدن درخت را با دقت ۸۷ درصد پیش بینی کند.

ادامه مطلب