جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، افراد واجد شرایط را به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می کند.

ثبت نام استخدام پیمانی آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش به منظور تامین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری، افراد واجد شرایط را به صورت پیمانی در مشاغل آموزشی استخدام می کند.

ثبت نام استخدام پیمانی آموزش و پرورش

ادامه مطلب