جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


محققان دانشگاه برکلی آمریکا موفق به توسعه اولین مدل سه بعدی زمین، برای تشخیص منشا آتشفشان شدند. علت شکل گیری آتشفشان ها، خروج ماگما از اعماق زمین است اما تا کنون راهکار مناسبی برای شناسایی دقیق منشا این آتشفشان ها وجود نداشته است.

اولین نقشه سه بعدی زمین

محققان دانشگاه برکلی آمریکا موفق به توسعه اولین مدل سه بعدی زمین، برای تشخیص منشا آتشفشان شدند.

اولین نقشه سه بعدی زمین

علت شکل گیری آتشفشان ها، خروج ماگما از اعماق زمین است اما تا کنون راهکار مناسبی برای شناسایی دقیق منشا این آتشفشان ها وجود نداشته است.

ادامه مطلب