جهت ورود به تالار گفتمان سایت کلیک کنید


آئودی به زودی می‌تواند با چراغ راهنمایی و رانندگی صحبت کند و به شما بگوید چند ثانیه دیگر سبز خواهد شد. آئودی در مراسمی از امکانات جدید خودروهای خود در سال 2017 رونمایی کرد. یکی از این امکانات ماژول جالبی بود که ارتباط خودرو را با چراغ راهنمایی و رانندگی برقرار می‌کند. این ماژول زمانی […]

حرف زدن آئودی با چراغ راهنما

آئودی به زودی می‌تواند با چراغ راهنمایی و رانندگی صحبت کند و به شما بگوید چند ثانیه دیگر سبز خواهد شد.

حرف زدن آئودی با چراغ راهنما

آئودی در مراسمی از امکانات جدید خودروهای خود در سال 2017 رونمایی کرد. یکی از این امکانات ماژول جالبی بود که ارتباط خودرو را با چراغ راهنمایی و رانندگی برقرار می‌کند. این ماژول زمانی که به چراغ قرمز می‌رسد از آن سوال می‌کند چند ثانیه دیگر سبز می‌شود و نتیجه را کنار کیلومتر شمار به شما نشان می‌دهد.

ادامه مطلب